Co to jest suchy lód

Suchy lód to dwutlenek węgla (CO2) w postaci stałej. Powstaje on poprzez rozprężenie w ciśnieniu atmosferycznym z fazy ciekłej. Podczas procesu przemiany część ciekłego dwutlenku węgla zamienia się w gaz, pozostała ilość to ciało stałe, zwane suchym lodem. Właściwości suchego lodu znacznie odbiegają od tego powstającego z wody. Przede wszystkim zestalony dwutlenek węgla ulega sublimacji z pominięciem fazy ciekłej. Ta wyjątkowa cecha pozwala używać suchego lodu w wielu procesach i dziedzinach naszego życia. Suchy lód sublimując zamienia się całkowicie w gaz, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.

Właściwości suchego lodu:

  • temperatura - 78,5°C
  • bezzapachowy
  • obojętny chemicznie
  • niepalny
  • nietoksyczny
  • gęstość 1.1-1.4 g/cm3
  • przyjazny dla środowiska